Privacyverklaring

Privacyverklaring

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

Evolvers neemt je privacy serieus en gaat zorgvuldig om met jouw data. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit je cv of LinkedIn profiel verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor wervings- en selectiedoeleinden. Deze informatie wordt alleen opgenomen in onze database en/of naar (potentiele) opdrachtgevers gestuurd nadat wij met je hierover overleg hebben gevoerd en je hiervoor, telefonisch of via mail toestemming hebt gegeven. Wij verlangen van onze opdrachtgevers strikte geheimhouding en vragen dat zij dezelfde privacy beginselen hanteren als wij naar jou.
Wij zullen je gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Beveiliging van persoonsgegevens
Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacy wet- en regelgeving.

Bewaartermijn

Freelancers: Evolvers bewaart je gegevens vanaf het moment dat je ingeschreven bent tijdens een wervings-en selectieprocedure en ook nadien voor het geval er zich een passende vacature of interim opdracht in de toekomst voordoet met een maximum van zeven jaar.

Vast personeel: Evolvers bewaart je gegevens vanaf het moment dat je solliciteert tot en met de tijd dat jij bij ons in dienst bent en de daarbij geldende wettelijk verplichte bewaartermijn.

Rechten van kandidaten
Je mag altijd weten welke informatie Evolvers over jou bewaart. Je kan inzage vragen via inzage@evolvers.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig  te raadplegen.

Contact
Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via privacy@evolvers.nl

Evolvers B.V.