Welkom bij Evolvers

Interim & consultancy op het gebied van organizational change management, operational excellence en programma management

Onze diensten

Interimmanagement

Wij bieden managementoplossingen voor ondernemingen die behoefte hebben aan tijdelijke versterking op het niveau van directie en senior management.

Organizational Change Management

Indien de inrichting of organisatie van uw bedrijf gewijzigd dient te worden om (weer) toekomst bestendig te zijn kunnen wij bij Evolvers dit voor u verzorgen.

Operational excellence

Er is geen integraal plan van aanpak voor bedrijfsoptimalisatie. Ieder bedrijf heeft zijn eigen normen, waarden en aanpak. Daarom is elk bedrijf uniek.
Samen met alle stakeholders binnen de organisatie doet Evolvers een analyse van de bedrijfsprocessen om zo tot een optimale mix van de best practices te komen

Consultancy

Het werkwoord "consultare" betekent in het Latijn letterlijk "om raad vragen".
Vanuit Evolvers kunnen wij u adviseren op het gebied van: management, bedrijfsvoering, ICT, strategie, human resources en procesoptimalisatie

Digitalisering

Digitalisering zorgt voor een betere workflow, meer efficiëntie, betere producten en geheel nieuwe diensten. Dit brengt ook weer andere voordelen met zich mee, zoals een beter concurrentievermogen. Evolvers vult al jaren het gat tussen bedrijfsvoering en ICT en kan u hier dus bij helpen.

Project- & programmamanagement

Het verschil tussen een programma en een project is meer dan de grootte van de doorlooptijd. Terwijl een project zich richt op de realisatie van één vooraf overeengekomen resultaat, richt een programma zich op het behalen van meerdere, soms onderling zelfs tegenstrijdige doelen. Het leiden van een project is dus iets fundamenteel anders is dan het leiden van een programma.
Bij Evolvers hebben wij ruime ervaring met beide professies en kunnen beide dus in goede banen leiden

Over ons

Wij zijn kritisch, onorthodox, professioneel, soms wat confronterend en 100% begaan met u en uw vraagstuk.

Evolvers biedt ondernemingen dienstverlening op het gebied van organisatieontwikkeling in de vorm van consultancy en interim-diensten. Het zijn uw medewerkers die de resultaten bereiken, wij helpen hen daar graag bij. Zij en uw diensten tezamen hebben uw onderneming gebracht waar u nu staat. Maar zijn alle delen van de organisatie perfect op elkaar afgestemd? Samen met u laten wij uw medewerkers en bedrijfsprocessen evolueren en brengen deze in lijn met uw bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is dat u alles uit uw bedrijf haalt wat erin zit. En u uw (ongekend) potentieel realiseert.

Onze aanpak

Evolvers helpt u om op basis van de ingrediënten die u in huis heeft een geweldig en gebalanceerd recept samen te stellen. Uw ingrediënten, uw eigen recept en onze begeleiding leiden tot uw ideale gerecht. Wij helpen u met het realiseren van uw (ongekend) potentieel. Laat uw organisatie naar het volgende niveau evolueren door gebuik te maken van ons SPICE-model!

Onze opdrachtgevers

Contact

Evolvers B.V. 

Baarnsche dijk 4

3741 LR Baarn

Telefoonnummer: 085-0603501

info@evolvers.nl